Servicii

DEZVOLTA-TE CU BANI EUROPENI!

Intra in legatura cu noi

Suntem o echipa tanara de profesionisti, cu viziune globala si cu experienta de lucru in achizitii de proiecte de consultanta, atat pentru companiile private, cat si pentru autoritatile publice

A&I Consulting vine in intampinarea nevoilor dvs cu urmatoarele servicii:

Raport personalizat privind posibilitatea accesarii de finantari nerambursabile

-Analiza eligibilitatii

 

Consultanta pentru depunerea proiectelor in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile, inclusiv depunere on-line

– cerere de finantare

– memoriu general

– memoriu justificativ achizitii utilaje/dotari

– bugete

Managementul proiectelor (implementarea)

– rapoarte de progres

– dosare de avans

– dosare de plata

– asistenta de specialitate

Consultanta in domeniul achizitiilor publice: achizitii directe, proceduri simplificate si licitatii deschise

 • consiliere privind întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
 • stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 • întocmirea documentaţiilor de atribuire;
 • stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi întocmirea notelor justificative aferente;
 • redactarea şi publicarea anunţurilor în SEAP;
 • derularea procedurilor de achiziţie publică la termenele şi în condiţiile stabilite;
 • redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
 • redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
 • elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării rezultatului procedurii de atribuire către ofertanţi;
 • intocmire drafturi sedinte de evaluare
 • întocmirea dosarului achiziţiei publice.

Intocmire strategii de dezvoltare locala

Contact

Datele tale sunt in siguranta cu noi. GDPR

S.C. A&I CONSULTING S.R.L

CUI RO 23119966; J04/140/2008

Sediu social: CALEA REPUBLICII, NR. 21, BACAU

Punct de lucru: STR. LETEA, NR. 32 bis, BACAU

Telefon: fix +40 334 113 167; mobil +40 741 786 959 ;